QRCODE : WWW.RAIKAO.GO.TH
วันนี้ :
7 คน
เมื่อวาน :
29 คน
เดือนนี้ :
276 คน
เดือนที่แล้ว :
814 คน
ปีนี้ :
3,592 คน
ปีที่แล้ว :
2,134 คน
ทั้งหมด :
11,331 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.172.233.215
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 10/11/2559
 
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ไม่มีข้อมูล