QRCODE : WWW.RAIKAO.GO.TH
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
18 คน
เดือนนี้ :
125 คน
เดือนที่แล้ว :
654 คน
ปีนี้ :
2,627 คน
ปีที่แล้ว :
2,134 คน
ทั้งหมด :
10,366 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.238.217
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 10/11/2559
 
 
 
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 
  ควบคุมภายใน(ปี2559)
 
แบบ ปอ.2 :อ่าน 20 คน
แบบ ปอ.3 :อ่าน 23 คน
แบบ ปส. :อ่าน 24 คน
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2560)
 
แบบ ปอ.1 :อ่าน 22 คน
แบบ ปอ.2 :อ่าน 21 คน
แบบ ปอ.3 :อ่าน 27 คน
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2561)
 
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2562)
 
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2563)
 
ไม่มีข้อมูล
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2559)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2560)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2561)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2562)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2563)