QRCODE : WWW.RAIKAO.GO.TH
วันนี้ :
5 คน
เมื่อวาน :
34 คน
เดือนนี้ :
109 คน
เดือนที่แล้ว :
834 คน
ปีนี้ :
5,759 คน
ปีที่แล้ว :
6,871 คน
ทั้งหมด :
20,369 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.172.136.29
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 10/11/2559
 
 
 
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 
  ควบคุมภายใน(ปี2559)
 
แบบ ปอ.2 :อ่าน 128 คน
แบบ ปอ.3 :อ่าน 125 คน
แบบ ปส. :อ่าน 132 คน
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2560)
 
แบบ ปอ.1 :อ่าน 126 คน
แบบ ปอ.2 :อ่าน 128 คน
แบบ ปอ.3 :อ่าน 131 คน
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2561)
 
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2562)
 
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2563)
 
 
 
  ควบคุมภายใน(ปี2564)
 
ไม่มีข้อมูล
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2559)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2560)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2561)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2562)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2563)
 
 
 
  ตรวจสอบภายใน(ปี2564)