QRCODE : WWW.RAIKAO.GO.TH
วันนี้ :
5 คน
เมื่อวาน :
34 คน
เดือนนี้ :
109 คน
เดือนที่แล้ว :
834 คน
ปีนี้ :
5,759 คน
ปีที่แล้ว :
6,871 คน
ทั้งหมด :
20,369 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 35.172.136.29
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 10/11/2559
 
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น