QRCODE : WWW.RAIKAO.GO.TH
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
18 คน
เดือนนี้ :
125 คน
เดือนที่แล้ว :
654 คน
ปีนี้ :
2,627 คน
ปีที่แล้ว :
2,134 คน
ทั้งหมด :
10,366 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.238.217
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 10/11/2559
 
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น