ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ไร่เก่า
     
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต.ไร่เก่า ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
   
 
   

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564