ประกาศสภา
     
ประกาศสภา ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2563