ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563