ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผลคะเเนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2562